Smart Flex Energie Centrale

Home / Smart Flex Energie Centrale

Smart Flex Energie Centrale

Slimme componenten

Wij geloven dat in de energietransitie flexibiliteit van (energie)vorm het smart grid zal kenmerken. Daarom ontwikkelen we de SmartFlex energiecentrale: zodat smart grid onderdelen zo veel mogelijk energievormen kunnen ondersteunen.

Zowel industrieel als commercieel, voor procesondersteuning of comfort, zijn warmte en koude veelgebruikte energievormen. Om ze te produceren gebruiken we meestal energie in de vorm van electriciteit of gas. De energiecentrale is erop gericht deze vormen te verbinden, er tussen te schakelen en ze op te slaan.

Het intelligente energienet kenmerkt de stedelijke toekomst. We werken samen met overheden, netbeheerders en commerciële partners om de energiesector opnieuw vorm te geven.

Europa in de regio

De ontwikkeling van dit smartgrid onderdeel wordt mede door de Europese Unie gefinancierd. De co-financiering is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Europa stimuleert op deze manier zowel regionale ontwikkeling als internationaal kansrijke technieken.

Doelstelling: form flexible

De algemene doelstelling van dit project (2016-2020) is het ontwikkelen van de SmartFlex-energiecentrale. Deze kleine energiecentrale is lokaal in het netwerk te zetten en levert een forse besparing op CO2 uitstoot. Het sleutelbegrip hierbij is “form flexibility”: de SmartFlex kan schakelen tussen meerdere energievormen.

  • Flexibele input: bio/syngas of elektra;
  • Flexibele output: warmte, koude of elektriciteit;
  • Flexibele opslag: thermisch of electrisch;

Inzetbaarheid

De SmartFlex centrale kan op een drietal wijzes (functies) ingezet worden:

  1. Als generatorset
  2. Als gasmotorwarmtepomp
  3. Als elektrische warmtepomp

De energiestromen die met deze functies geleverd worden zijn:

  1. Verwarming
  2. Koeling
  3. Elektriciteit

De SmartFlex energiecentrale schakelt tussen deze vormen op basis van behoefte (grid of gebouw) en prijzen. Onderstaande figuur geeft de basisarchitectuur van de SmartFlex energiecentrale weer.

  

Projectpartners  

Het project is een samenwerkingsverband van de volgende partners: