Home

Home

Welkom op de website van Enovent B.V.

Enovent B.V. is een technische onderneming die werkt in opdracht van diverse bedrijven.

Als technisch adviseur wordt Enovent vaak betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten of bij verbetertrajecten van bestaande producten. De kern competentie bestaat uit het ontwikkelen van technische concepten vanuit een marktbehoefte die vervolgens worden omgezet in een technisch concept. Dit concept wordt in een volgend stadium omgezet in een prototype. Dit kan zowel een dienst als een product zijn.

De expertise van Enovent is zowel technisch als bedrijfskundig. We zijn in staat om een product of dienst te ontwikkelen en deze om te zetten in een business concept. Daarbij zijn we ook in staat om het product te bouwen en te ontwerpen. Binnen Enovent werken specialisten met een elektrotechnische en werktuigbouwkundige achtergrond.

Het bouwen van machine en procesbesturingen en machines is onze standaard expertise.
Daar waar het een product betreft wordt het design van het product in een model uitgewerkt waarmee de vormgeving kan worden bepaald.

Mocht u meer informatie willen over onze dienstverlening kunt contact met ons opnemen.